Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn và hướng dẫn viên du lịch là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19.